ثبت نام ورود

ورود

نام کاربری
رمز ورود
مرا بخاطر داشته باش

ثبت نام

ورود فیلد های ستاره دار الزامی می باشد
نام
نام کاربری
رمز ورود
ورود مجدد رمز ورود
ایمیل
ورود مجدد ایمیل

}

پروژه های خاتمه یافته

1)آسیب شناسی و امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت از طریق آسیب شناسی سازمانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وابسته به وزارت علوم

2) مدیریت و طراحی اطلاعات و آمار سیستم پرونده الکترونیک سلامت در نرم افزار و طرح سپاس به سفارش مرکز آمار و انفورماتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3) ارزشیابی آموزش های توانمندسازی مردم در راستای اجرای طرح محب به سفارش سازمان بهزیستی 

4) طراحی و استقرار مدل ارزشیابی عملکرد فعالیت های بیمه ای مراکز درماني به سفارش معاونت درمان وزارت بهداشت

5) ارزیابی عملکرد سازمانی در کلینیک جی اصفهان

6) ارزیابی برنامه استراتژیک پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

7) طراحی مدل محاسبه جبران خدمت پرستاران شاغل در اورژانس بیمارستان به سفارش مرکز اورژانس کشور و موسسه ملی تحقیقات سلامت

8) بررسی مقایسه ای خدمات رفاهی ارائه شده در سازمان های دولتی مشابه و ارائه الگوی مناسب برای وزارت بهداشت به سفارش معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

9) تهیه RFP ارزیابی عملکرد و مدیریت منابع انسانی به سفارش سازمان بهداشت و درمان نفت

10)  عضو تیم نظارت در پروژه استاندارد سازی پرونده الکترونیکی سلامت ایران به سفارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

11)  طرح پژوهشی بررسی "مشاغل سخت و زیان آور" به سفارش موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی

12)  طرح پژوهشی "بررسي مقايسه اي هزينه – اثربخشي درمان پيشگيرانه با فاكتورهاي انعقادي در بيماران هموفيلي نسبت به شيوه هاي رايج درماني" به سفارش شورای تامین داروی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت 

13)  مشاوره برای تداوم سيستم مديريت كيفيت(مبتنی بر الگوی ايزو 9000) و يكپارچه سازي آن با استانداردهاي اعتباربخشي و حاكميت باليني در مرکز آموزشي درماني اكباتان همدان 

14)  مشاوره برای تداوم مدل تعالی سازمانی و سیستم مدیریت کیفیت(مبتنی بر الگوی ايزو 9000) و یکپارچه سازی آن با استانداردهای اعتباربخشی و حاکمیت بالینی در مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان

15)  استقرار استانداردهای اعتباربخشی و حاکمیت بالینی در بیمارستان علامه شیخ محمد کرمی اهواز 

16) طراحی مدل توزیع یارانه های مشاوره و امور روانشناختی به سفارش سازمان بهزیستی کشور

17) مستندسازی طرح ملی غربالگری ژنتیک سازمان بهزیستی کشور

18) طراحی مدل ارزیابی عملکرد شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور به سفارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

19) برنامه ریزی استراتژیک معاونت پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور

20) تحلیل وضعیت، نیازسنجی و تدوین برنامه کاری برای ارتقائ سلامت روان زندانیان به سفارش سازمان جهانی بهداشت 

21) طراحی و تحلیل آزمون مدیران و روسای بیمارستان ها به سفارش معاونت درمان وزارت بهداشت- برای اولین بار در کشور 

22) ارزیابی پژوهشكده غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي براساس مدل تعالي سازماني(EFQM) 

23) ارزیابی 11 مرکز ترک اعتیاد وابسته به سازمان بهزیستی کشور با استفاده از مدل تعالی سازمانی (EFQM)

24) مشاوره برای برنامه ریزی استراتژیک، استقرار مدل تعالی سازمانی (EFQM) و سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000 ) در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی روانپزشکی روزبه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

25) مشاوره برای برنامه ريزي استراتژیک و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمان با استفاده از الگوی کارت امتیاز متوازن (BSC) در بیمارستان تخصصی و آموزشی درمانی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

26)  بازنگري برنامه استراتژيك بر مبناي الگوي كارت امتياز متوازن(BSC)  در پژوهشكده غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

27)  آسیب شناسی سازمانی پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

28)  اصلاح فرایندهای پزشکی خانواده و آموزش و مشاوره جهت تهیه RFP بر مبنای فرایندهای بهینه به سفارش سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

29)  استقرار سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) و استقرار مدل تعالی سازمانی (EFQM) در بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز 

30)  استقرار سیستم آراستگی(5S) در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

31)  مشاوره برای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

32)  اصلاح فرایندهای مراکز پزشکی قانونی به سفارش معاونت بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور

33)  استقرار سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) و مدل تعالی سازمانی (EFQM) در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

34)  ارزیابی بیمارستان روانپزشکی روزبه با استفاده از الگوی EFQM

35) طراحی و اجرای بسته آموزشی اقتصاد سلامت برای واحدهای اقتصاد درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور (مورد تایید انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران) 

36) استقرار استانداردهای اعتباربخشی بخش اورژانس برای بیمارستان شاه ولی یزد وابسته به دانشگاه آزاد

37) مشاوره برای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان کودکان شهید فهمیده تهران 

38) مشاوره برای استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان مهر تهران

39) ارزیابی بیمارستان راضیه فیروز کرمان از نظر استانداردهای اعتباربخشی

40) استقرار سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) در مرکز تصویربرداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

41)  استقرار سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

42)  استقرار سیستم مدیریت کیفیت(مبتنی بر الگوی ایزو 9000) در بیمارستان دکتر رحیمی بیرجند وابسته به سازمان تامین اجتماعی

43)   استقرار سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) در شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها- تهران 

44)  استقرار سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدجواد باهنر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان

45)  استقرار سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) در پژوهشکده سوانح طبیعی

46)  نگهداشت سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) در کلینیک فیزیوتراپی دکتر شجاعی- تهران

47)  استقرار سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) بهداشت و درمان صنعت نفت کرج 

48)  استقرار سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) در بیمارستان آموزشی نجمیه تهران

49)  استقرار سیستم مدیریت کیفیت الگوی (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) در مجله بین المللی رادیولوژی

50)  استقرار سیستم ایمنی و بهداشت محیط کار مطابق ایزو 18000 (OHSAS) در شهرداری منطقه 22 تهران

51)  استقرار سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) در بهداشت و درمان صنعت نفت خارگ 

52)  طراحي و اجراي "فلوشيپ پژوهش در علوم پزشكي" در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  براي اولين بار در كشور

53)  استقرار سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) در مرکز آموزشی درمانی شفا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان

54) استقرار مدل تعالی سازمانی و سیستم مدیریت کیفیت (مبتنی بر الگوی ایزو 9000) در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

55) همکاری در مشاوره برای استقرار سیستم آموزش ضمن خدمت کارکنان (رهنمودهای ایزو 10015) در بیمارستان میلاد وابسته به سازمان تامین اجتماعی 

56)  طرح پژوهشی "بررسی شاخص های عدالت در حوزه سلامت استان قزوین"

57)  استقرار سیستم آموزش ضمن خدمت (الگوی 10015) در سازمان بازیافت شهرداری قزوین 

58)  همکاری در استقرار مدل ارزیابی کارت امتیاز متوازن(BSC) برای معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت

59)  همکار طرح ارزیابی اقتصادی روش های درمانی CABGو PTCA با استفاده از شاخص کالی در بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 1387

60) طراحی دوره "استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی" برای روسا و معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی

61) طراحی و اجرای کارگاه های مهارت افزایی و مشاوره ای برای برنامه ریزی استراتژیک 9 مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که بصورت مجلد و در قالب یک کتاب به چاپ رسید.

62) طراحی و برگزاری سلسله کنفرانس ها و نمایشگاه های مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی

63) طراحی و مدیریت سلسله سیمنار- کارگاه های آموزشی مدیریت پژوهش 

64) طراحی و مدیریت سمینارهای سالیانه اقتصاد سلامت(دارو و درمان) 

65) طراحی و اجرای دوره مجازی "مدیریت بهره وری" برای معاونت پشتیبانی بوشهر (اولین دوره مجازی در سطح وزارت بهداشت-سال 1388)

66) همکار طرح پژوهشی "مقایسه هزینه اثربخشی درمان بیماری کرون و کولیت اولسراتیو با آنتی بادی های مونوکلونال (infliximab) نسبت به شیوه های رایج درمانی" به سفارش معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت

67)  اجراي آموزش های طرح "مدیریت آمادگی و پاسخ دهی بیمارستان ها به سوانح در دانشگاه علوم پزشکی گلستان" به سفارش وزارت بهداشت و با حمایت سازمان UNDPA 

68)  طرح پژوهشی مطالعه تطبيقي نظام هاي پرداخت بهاي خدمات بيمارستاني و ارائه الگو برای پرداخت به پزشکان در سال 1385 به سفارش دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... الاعظم (عج) 

69)  همکاری در اجرای طرح پژوهشی "طراحی مدل برای تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و غیر دولتی" به سفارش معاونت سلامت وزارت بهداشت 

70) استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان خصوصی نیکان تهران

71) طراحی و اجرای بسته آموزشی "از آینده پژوهی تا اجرا در سازمان های دولتی" برای مسئولین و کارشناسان ارشد ستاد وزارت بهداشت به سفارش دفتر مدیریت منابع انسانی

72) مشاوره برای امکان سنجی و مدیریت پروژه های توسعه خدمات سلامت و صنایع وابسته در منطقه آزاد اروند به سفارش دانشکده علوم پزشکی آبادان

73) استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) در مرکز آموزشی درمانی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

74) ارزیابی اقتصادی مداخله های بهداشتی و پیشگیری در شرکت سایپا

75) طراحی و اجرای دوره عالی "مدیریت پژوهش و فناوری" برای اولین بار در کشور که از سال 1392 با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری در حال برگزاری است.

76) طراحی و اجرای بسته آموزشی مهارت افزایی مدیران بیمارستانی- سطح B ویژه مدیران بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی یزد

77)مشاوره برای برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان های تحت پوشش مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان

78)طراحی بسته خدمات روانشناسی شمول بیمه ای به سفارش سازمان بهزیستی کشور

88)استقرار مدل تعالی سازمانی (EFQM) در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

89)مشاوره برای مدیریت فرایندهای اصلی در راستای استانداردهای اعتباربخشی در مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

90)مشاوره برای برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی بیمارستان امام موسی کاظم ماهشهر

91)مستندسازی طرح های آمبلیوپی و آگاه سازی ژنتیک سازمان بهزیستی کشور

92)نیازسنجی آموزشی کارکنان و طرحریزی آموزش و توسعه منابع انسانی در زمینه پدافند غیرعامل به سفارش پژوهشکده جهاد

 

گالری تصاویر