ثبت نام ورود

ورود

نام کاربری
رمز ورود
مرا بخاطر داشته باش

ثبت نام

ورود فیلد های ستاره دار الزامی می باشد
نام
نام کاربری
رمز ورود
ورود مجدد رمز ورود
ایمیل
ورود مجدد ایمیل

}

 

دپارتمان مدیریت پژوهش و نوآوری

توانمندسازی پژوهشگران
نیازسنجی پژوهشی
مدیریت پروژه
سیستم پژوهش و  نوآوری
مدیریت فناوری

دپارتمان مدیریت آموزش

سیستم های مدیریت آموزش
نیازسنجی آموزشی
طراحی و اجرای دوره های آموزشی
مدیریت دانش سازمانی
مدیریت آموزش پزشکی
ارزیابی اثربخشی آموزشی

دپارتمان استانداردها و تعالی سازمانی

مهندسی ارزش
مهندسی و مدیریت فرایندها
سیستم های مدیریت کیفیت
اعتباربخشی مراکز درمانی
تعالی سازمانی

دپارتمان مدیریت بلایا و سوانح

مدیریت سلامت در بحران ها و سوانح طبیعی
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
ارزیابی و مدیریت ریسک و ایمنی

دپارتمان مدیریت و مطالعات سازمانی

مدیریت استراتژیک
تحول سازمانی
مطالعات سازمانی
روانشناسی و رفتار سازمانی
منابع انسانی

دپارتمان اقتصاد و مدیریت مالی

اقتصاد مدیریت
سرمایه گذاری و ارزیابی پروژه ها
اقتصاد سلامت و بیمارستان
مطالعات بیمه سلامت
حسابداری مدیریت
مدیریت مالی و بودجه ریزی

دپارتمان بیمارستان و مراکز مراقبت از سلامت

سازمان و مدیریت مراکز درمانی و بهداشتی
مدیریت تسهیلات بیمارستانی
سیاستگذاری سلامت
حقوق و اخلاق در مدیریت مراکز سلامت
تحلیل آمارهای بیمارستانی
مدیریت مصرف انرژی در بیمارستان ها
مدیریت کسور بیمارستانی
مدیریت عملیات در بیمارستان
مدیریت سیستم های اطلاعات سلامت

 

 

 

گالری تصاویر